Maksevõimalused
Kiire.ee lehel kasutame hetkel Swedbank ja SEB U-Net pangalinke.
Tulevikus lisanduvad ka muud pangalingid nagu LHV, Danske Bank ja Nordea Pank.

Pangalinkidega on võimalik lisada Kiire.ee kasutajakontos oma E-Kontole raha mida saad kasutada teenuste tasumiseks.
E-Kontole raha lisamiseks tuleb sisestada summa ning valida vastav pangalink millega soovid makse teostada.

Eduka maksepuhul lisandub sinu E-Kontole sinupoolt sisestatud summa.